שמות לחתולים

מזל טוב! הצטרף אליכם חבר חדש ופרוותי לביתכם?

ראשית כל, מזל טוב על הצטרפותו של החתול למשפחה!

ועכשיו, חייבים לבחור שם לחבר החדש

אז כדי להקל לכם על החיים, הכנו רשימה מקיפה של שמות אפשריים לחתולים

לפי סדר האותיות בעברית

בחירה נעימה!

הרשימה המלאה של שמות לחתולים

שמות באות א

אביאומץאזמרלדהאינקיאמציה
אביראונילאיבאינשםאנטולי
אביתראוסקראיזבלאלביסאסיה
אגוזיאופליה איזבלהאלברטהאסלן
אגטהאופניקאייזיקאלזהאפי
אדוארדאוציאיימיאליוטאקסל
אדםאוריאייסאליזבתאריה
אוליאוריאןאיירישאליסהאריק
אוליביהאורנגאילוזאלכסיסארמונד
אוליבראורסולהאילייןאלכסנדרארנולד
אולסיאורקהאינגהאלפאארתור
אותלואלפרד

שמות באות ב

באבלסבוביבטמןבינקהברהנו
באדיבוז”יבטסיביסליברונו
באניבוטןביאליקבלאנקהברטה
באנקיבוליביאנקהבלאקבריג”יט
באסטרבומברביוטיבמבהברכה
באסקיבונדבייביבמביבאבי
באפיבוניבילביבנציברנדון
בביקבוניטהבילובסטברני
בברבוריסביליבפלברנרד
בגירהבזוקהביליגיןבפלהברק
בובהבטהובןבינגוברהמסברצולומיאו

שמות באות ג

ג’אגרג’ורג’גולדיגוצ’יגרי
ג’אמפיג’זג’סטיןגורגריי
ג’ואיג’יג’יג’סיגורנישטגרייס
ג’ובאניג’יי-לוג’סיקהגזרגריק
ג’וג’וג’ייקובג’קגידיגרישה
ג’ודיג’יןג’קיגיזמוגרף
ג’וליג’ינג’יג’ריגלוריגרשון
ג’וליאןג’ינג’ירגאגאגנאש
ג’וליהג’ינג’רגביגרב
ג’וניג’יפסיגומאגרביל
ג’וקרג’ליגופיגרטה

שמות באות ד

דאלידודידורותידילודניאל
דאנקדוטידורידיןדניס
דאפידולידוריסדינודנית
דבידולצ’הדיאנהדיסנידץ
דבשדומינגודידידלילהדקוטה
דובידומינגזדיוהדמבודקסטר
דובל’הדומינודייזידמקהדרבי
דוג’דונהדיימוןדנדידשא
דודלי’דורהדילדילדנה

שמות באות ה

האגזיהוביהורדוסהיפרהנרייטה
האטיהוגוהוריקןהיקסהס
האניהודיניהיידיהירוהפי
האסקיהוואיהייליהללהקטור
האפיהולוהיליתהמלטהרקולס
האץ’הוליהיללהנזלהת’ר
האריהומרהילריהנקהאנטר
הארליהונלולוהיפוהנקוק
הארפרהופהיפיהנרי

שמות באות ו

ואן גוךוויליוופיויקיורדינה
ואן דאםוויניויולטולנטינהורה
וגנרווינרויקטוריהוונדיורוניקה
וואנזיוויסקיויליאםונוסווטרס Waters
ואסקווויסקסוילמהונילושתי
ווברווישוינסנטונסה
וודיוולביויסלהופל
וויזיוולהויקטורויקטור
וויזוולטרויקטוריהורדה

שמות באות ז

זאביקזוזזומבהזיוהזמזם
זאוסז’וז’וזומביזיויתזמיר
זאזאזוטאזורוזינהזנב
ז’אקזויז’ורז’טזיפיזנבנבון
זבולוןזויהזיגיזיפזיףזץ
זגוריז’ולזיגמונדזיקז’קלין
זואיזולוזיוזלמןזרובבל

שמות באות ח

חאג’יחוליוחייםחןחתולי
חאויירחומדחיליקחניחתוליהו
חביתהחומוסחלבהחניתהחתולינה
חביתושחומיחלבלובחנןחתחתול
חבקוקחושםחלקיחנניהחתלתול
חדווהחזיחמדחסה
חובבחיבוקחמודיחץ
חוטםחיבוקיחמיחשבשב

שמות באות ט

טאביטוויטיטופוטייניטס
טאג’טוויסטטופזטייסוןטקילה
טאוטוטסיטופיטילטילטראבל
טאזטויטוצ’יטיםטרה
טאיטויהטוקוטימוןטרודו
טאי-דאיטולטורבוטימיטרויה
טאץ’טולהטורוטינהטרול
טאקוטולטולטושטינטוןטרי
טאקיטוליטושהטינטיןטריאקי
טדיטוליטוםטושטושטינקרבלטרייסי
טובהטוםטיזרטיפטיפטריפ
טוביטומיטיטוטיפקסטריפל
טוביהטומסטיטיטישוטריק
טוויגיטונהטייגרטליטריקו
טוויטטוניטיוויטטנגוטריקי

שמות באות י

יאהויוגהיוליוסיוקויפה
יאמייוגורטיופיטריורייפיוף
יאצקיוגייומנגוסיורקייפתח
יגואריודהיונייחזקאליו-מיאו
יהודהיוהןיוסףייגרירמיהו
יהלוםיויויוספוןיללניישי
יובביולייופלהיםיששכר
יובליוליהיוקהיעקב

שמות באות כ

כבודוכורכוםכספרכריתכתום
כבשכושיכץכריתושכתומי
כווץכושכושכרובכרמלכתם
כוכבכלניתכריסכרמלהכתר
כוכבהכספיכריסטופרכרמלו
כוכיכספיתכריסטיכרמן

שמות באות ל

לאולודוויגלוליקלורטהלילי
לאוןלהבלונהלורנצולינדה
לאונרדלהלהלונילטיפהלינק
לאופולדלה-קטלוסיליאהליסה
לאורהלואילופוליאורליצ’י
לאנץלואיזלופיליביללה
לאסילואיזהלוצ’יליהלמבדה
לאקילובהלוציפרליזלני
לארהלוטולוקליזהלנסלוט
לבןלוטוסלוקאסליזטלסי
לבנבנילולהלוקהליידילקסי
לבנדרלולולוקסוסלייקלקקני
לבנהלולילורדלייקהלקקנית
לגולוליטהלורהליילהלריסה

שמות באות מ

מאגימוטימושיקמינקמרגו
מאומולאןמושמושמיסטימרגול
מאווימולימותקמיצימרגלית
מאוסמומהמזלמיקומרגרטה
מאימומומטאורמיקימאוסמרטין
מאיהמונגומטילדהמישהמרלו
מאפיןמונהמיאומישוןמרלון
מאצ’ומונטימיוטמישלמרלי
מארסמוניקמיטשלמישמישמרמיאו
מאשהמוסמיילוממבומרקיז
מגימוצארטמייסימנגומרשמלו
מדאםמוצימייפלמנדימרתה
מדונהמוקהמייקמנצ’יסמשי
מדלןמוקימירוןמנצ’קיןמתוק
מומוריסמילימסימתוקה
מובימוריסוןמילקימפיסטומתי
מוג’ומושומימימקסמתילדה
מוזהמושימינימקסי

שמות באות נ

נאג’נוקינילוסנלהנענע
נאג’סנורמןנילסנילינפוליאון
נאגטנושנינג’הנלסוןנפנף
נאנונושיתנינהנמונפתול
נאפונחנינטנמסטהנץ
נאצ’וסנחוםניקהנמרנצי
נגבנחמןניקונמרהנרו
נובנטאשהניקולנמשנשוש
נוגהנטעניקולאיננהנשמוש
נוגטניאוניקולאסננסינשנש
נוליניוניקולטהנסיךנתן
נוניניוטוןניקיטהנסיכה
נוצ’הניטשהנלנסטי

שמות באות ס

סאליסוזאןסטיוארטסימונהסנואי
סאמרסוזאנהסטייסיסימורסנובול
סאניסוזיסטיקיסימיסנופי
סאנצ’וסומוסטלהסימיוןססיל
סאנשייןסומסוםסטנליסינדרלהספוט
סאקיסוניסטפןסינטרהספיידר
סאשהסוניקסטרסקיסלופיספייידי
סבסטיאןסופיסיאםסלמוןספנסר
סברינהסוקססיימוןסםסקאזי
סהרהסושיסיינפלדסמארטסקאלי
סוסטארסילביסמבהסקיפ
סוהוסטארקסילברסמוקיסקיפי
סוואנהסטואיסימבהסמירסרג’יו
סוויטיסטופסימהסנואוסשימי

שמות באות ע

עדהעוגןעליעמיעצם
עדינהעודדעליבבאעמליהעצמוני
עדןעוזיעליזהעמנואלערן
עדנהעושעלמהענוגערני
עוגעזראעמבהענוגהעשב
עוגיעינבעמוסענן

שמות באות פ

פאג’ פוטרפוצ’ופינוקיפפסי
פאג’יפוךפוציפינוקיופרד
פאדג’פולפוקפיניפרדי
פאוזיפולהפוקהונטספינקיפרויד
פאזלפוליפוקוספיסטוקפרילי
פאיפומהפוקספיץפרינס
פאניפומיקיפוקסיפיציפרינסס
פאנקיפומפיפזפיקהפריס
פאפיפונזיפטיפיקסיפריצי
פאקופונפוןפטלפלאפרנסיס
פאקמןפונץ’פטרפלאפיפרנץ’
פאשהפונצ’יפטרהפלוטופרפר
פביאןפוסיקטפטריקפלומהפרנקי
פביופועהפטרישיהפליניפשה
פבלופופפיג’יפלפלתפת
פגסוספוףפידלפנדה
פדרופופאיפיונהפנחס
פופודינגפיליפספנטה
פוג’יפופסיפינגוויןפנצ’ו

שמות באות צ

צ’אביצ’וצ’וצ’יפצב-צבצימוק
צ’איצ’יטה צ’יפופוצודיקצימס
צ’אנסצ’יטוסצ’יקיטהצווינציציפורה
צ’אקצ’ייסרצ’כובצומיציפציף
צ’אקיצ’ייקובסקיצ’לסיצוציצמר
צ’ארליצ’יליצ’נדלרצוציקצפי
צ’ואיצ’ין-צ’יןצ’סטרצוקיצפצף
צ’ומפיצ’יפופוצ’פליןצוקרצפרון
צ’ופיצ’יפיצביקהציוןצפריר
צ’ופצ’יקציפיצביקיציונה
צ’וצ’הצ’יפסצבעצילה

שמות באות ק

קאטקוויקיקושקושקישקרלוס
קאיקווץ’קותיקישטאקרמבו
קאליקוטג’קטיקלאוקרמיט
קאמילקוליןקטנצ’יקקלאוסקרמנו
קאשהקונץקטשופקלאריסקרמר
קבוקקוסמוסקיויקלואיקרקל
קבוקיקופיקיטיקלודקשקוש
קבץ’קופיקוקיםקלודיןקייט
קואלהקופיקטקינליקספרקתי
קודיקופרקיסקפוצ’ינו
קוואמיקוץ’קיפיקפיץ
קויןקוקוסקיציסקפקא
קוויןקוקיקיקשתאקראמל

שמות באות ר

ראולרוג’ררונהרינגורמונה
ראלףרודולףרוניריףרסלאן
ראםרודירוסריץ’רעם
ראמזירוזירוקטריצ’ארדרקון
ראסטירוזיטהרוקיריצ’רץ’רקס
רדרוטשילדרוקסיריקורקסי
רובירוירותיריקירשי
רוביןרויבויריורמבו
רובינזוןרולנדוריטהרמון
רוברטרומיאוריירנדי
רוברטהרונאלדורייצ’לרוסו

שמות באות ש

שאולשוורץשוקולדשיינישפיר
שאנוןשולהשוקישייקהשפר
שאנלשולמיתשורטישייקספירשרגא
שאפטשולץשוששיפרהשרי
שאקילשומרשושהשישקושריקי
שבישומשוםשושישלגשרלוט
שביטשונראשושנהשלגיהשרלוק
שגיאשוסטקשושקהשמוליקשרק
שדוןשועלשחורישמילששת
שוגהשועלישחוריקשמש
שוגישופןשחמטשמשון
שוגרשוקהשטרודלשסק
שוונגשוקושיינהשפיץ

שמות באות ת

תאותוםתיקהתלתליתפוז
תאצ’רתומסתיקיתלתןתפוזינה
תוליתותתיקתוקתמרתקווה
תוליקתותיתיקתקתנוביתרזה
תולתולתיטאןתלמהתעלולתרצה
תומאסתימיתלתולתעלולי

Leave a Reply

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *